Μέτρα προστασίας για τον COVID-19

Το οδοντιατρείο λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον COVID-19:

  • Συνεχείς απολυμάνσεις των επιφανειών του χώρου του ιατρείου και της αίθουσας αναμονής,
  • Επαρκή αερισμό του χώρου και αναμονή ανάμεσα στα ραντεβού
  • Ενίσχυση πρωτοκόλλων και πάγιας πολιτικής απολύμανσης και αποστείρωσης όλων των εργαλείων,
  • Χρήση ισχυρών αναρροφητικών συστημάτων και περιορισμό διασποράς αερολύματος κατά τις οδοντιατρικές πράξεις
  • Διάθεση αλκοολούχων διαλυμάτων και μέσων προστασίας όπως ποδοναρίων για κάλυψη παπουτσιών κατά την είσοδο
  • Αποφυγή συγχρωτισμού με αυστηρό καθορισμό του χρόνου των ραντεβού και
  • Συχνή αλλαγή της ιατρικής μπλούζας και χρήση -εκτός από γάντια και μάσκα- προσωπίδας, προστατευτικών γυαλιών και καλύμματος μαλλιών όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή μετάδοσης.